Spisová služba a elektronická správa dokumentů

Spisová služba je určena všem podnikatelům, kteří chtějí mít ve své společnosti dokumenty pod trvalou kontrolou.

Máte některé dokumenty v digitální a další v papírové podobě?
Také se Vám stalo, že se po delší době ozve bývalý zákazník a Vy nemůžete dohledat písemnosti, ani korespondenci, abyste mohli plynule navázat na již proběhnuvší spolupráci?
Zálohujete si data?
Putují dokumenty ve Vaší společnosti od jednoho zaměstnance k druhému a nikdo neví, kde se zrovna daný materiál pohybuje?
Vyskytují se ve Vaší společnosti některé dokumenty v několika kopiích?
Najdete všechny dokumenty, pokud zrovna Vaše asistentka není v práci?
Věděli jste, že dle archivního zákona je každá obchodní společnost povinna uchovávat své dokumenty a po uplynutí konrétních lhůt tyto nabídnou Státnímu archivu pod hrozbou pokuty?
Všechny tyto otázky skrývají zbytečně vynaložené náklady. Ty lze zásadním způsobem snížit, jen pokud ke správě a archivaci dokumentů budete přistupovat jako k celkovému procesu. Systém digitálního archivu Vám především zpřehlední práci s dokumenty, ušetří čas a peníze. Nebudete ztrácet čas hledáním, nebudete muset tisknout dokumenty navíc a také např. zlepší komunikaci se zákazníky.


Výhody, které s námi získáte:

 • jednoduchý a přehledný systém správy dokumentů, ať byly původně v digitální či papírové podobě
 • sjednocení ukládání dokumentů
 • urychlení vyhledávání dokumentů - zefektivnění pracovních procesů
 • přístup k dokumentům mají jen oprávněné osoby
 • o dokumenty bude profesionálně postaráno
 • snížení prostorových nároků na Vaši kancelář pro skladování dokumentů
 • sledování a dodržování příslušných norem přenášíte na nás
 • legislativní a technická podpora v oblasti správy dokumentů

Jak bude vlastně naše spolupráce probíhat?

Dokumenty

 • převezmeme,
 • roztřídíme,
 • zaevidujeme a
 • zdigitalizujeme.

Vytvoříme individuální systém pro práci s dokumenty (spisový řád) Vaší společnosti na míru.

V případě, že bude možné určité dokumenty skartovat/archivovat, dáme Vám vědět.  

 

 

 


+420 777 762 532       © 2019 EXPERT SERVIS spol. s r.o. | info@expert-servis.eu