Oceňování majetku

Naše společnost se dlouhodobě zabývá oceňováním nemovitého majetku. Podrobný výčet uvádíme níže:

  • Oceňování majetku nemovitého – stavby a jejich součásti a příslušenství, pozemky, trvalé a lesní porosty, byty, rodinné domy, chaty, chalupy, podíly v družstvech
  • Stanovení ceny majetku pro daňové účely dle platného cenového předpisu
  • Oceňování nemovitostí pro účely hypoték a úvěrů

Znalci a odhadci naší společnosti jsou akceptováni jako odhadci peněžních ústavů:

  • Česká spořitelna, a.s.
  • ČS stavební spořitelna, a.s.
  • MONETA Money Bank, a.s.
  • Komerční banka, a.s.
  • Modrá pyramida KB

A další banky, které akceptují smluvní odhadce výše uvedených bank.

Ocenění provádíme s odhadci, kteří jsou certifikováni pro daný obor. Je používána metodika předepsaná příslušnými bankovními domy, oceňovací předpisy a metodika oceňování zpracovaná Českou komorou odhadců majetku, která je v souladu se standardy EU.

Znalecké posudky jsou zpracovávány v souladu se znaleckými standardy a metodickými pokyny Ústavu soudního inženýrství v Brně a Komory soudních znalců.

 

 

 


+420 777 762 531       © 2019 EXPERT SERVIS spol. s r.o. | info@expert-servis.eu